No més complicitats amb Isrel

dimecres, 21 de desembre de 2011

Reconeguem a l'Estat Palestí amb plens drets

Gestos des dels municipis per reconèixer l'Estat Palestí a nivell internacional